Uitvaartvereniging Slochteren-Kolham

De Uitvaartvereniging Slochteren-Kolham is ontstaan door het samen gaan van de Uitvaartvereniging Slochteren en de Uitvaartvereniging Kolham. Door het bundelen van hun krachten kon men de leden beter van dienst zijn en was het voortbestaan gewaarborgd. Deze twee verenigingen zijn in de jaren ’20 van de vorige eeuw opgericht voortvloeiend uit het Noaberschaps principe. Onder het Noaberschap (burenhulp) verleenden naaste buren hulp en ondersteuning aan diegene die dat nodig had bij geboorte, ziekte, overlijden en andere zaken die men niet zelf of alleen kon afhandelen. De uitvaartvereniging is opgericht om hulp en ondersteuning bij overlijden te spreiden onder de leden om zo een groter draagvlak te creëren en de financiële lasten samen te dragen. In de beginjaren werden de meeste zaken door de leden zelf uitgevoerd. Hierbij moet men denken aan het “leedaanzeggen”, afleggen, kist maken, grafdelven, dragen enz. enz. De uitvoerders kregen een vergoeding voor hun diensten uit de gezamenlijk opgebrachte contributie. Er werd dus geen geld aan de nabestaanden uitgekeerd, maar er werden diensten met betrekking tot de uitvaart vergoed aan derden en volgens dit principe werken wij nog steeds. De uitvaartvereniging mag geen geld uitkeren zoals een verzekeringsmaatschappij, maar alleen diensten uitgevoerd door derden aan dezen vergoeden. De tijd dat onze leden zelf allerlei zaken uitvoerden ligt ook achter ons. Dit heeft te maken met de verandering van de maatschappij in de ongeveer 100 jaar dat de uitvaartvereniging bestaat. De meeste mensen werken niet meer in het dorp waar ze wonen en kunnen moeilijker tijd vrij maken om op zeer korte termijn zaken voor een uitvaart te regelen. Ook speelt de toegenomen regelgeving een rol en is er specifieke kennis nodig om een uitvaart en de daarbij behorende zaken te organiseren en af te handelen en daarom wordt hiervoor een professionele uitvaartverzorger ingehuurd.

Het bestuur van de Uitvaartvereniging Slochteren-Kolham bestaat uit de volgende personen:

Mw. E. Scheidema, voorzitter

Dhr. K. Ramm, secretaris/penningmeester

Mw  R. Kazemier, lid

Dhr. R. van Dijk, lid