Huishoudelijk reglement Uitvaartvereniging Slochteren-Kolham

Artikel 1.

Al onze uitvaarten worden uitgevoerd door Uitvaartzorg Brouwer uit Hoogezand. Indien er een andere uitvaartverzorger wordt ingeschakeld zal de vergoeding gebaseerd zijn op de tarieven die Uitvaartzorg Brouwer de vereniging in rekening brengt. Leden krijgen bij een opbaring van 5 dagen of langer in Uitvaartcentrum ”in via Aeterna” te Slochteren € 75,- korting.

Leden hebben recht op de volgende voorzieningen:

Pakket A (begraven):

A. Uitvaartleider op de dag van de uitvaart, 4 dragers, het afleggen en het kisten van de overledene;
B. Rouwauto tijdens de uitvaart naar een begraafplaats of crematorium (max. 25 km);
C. 1 volgauto tijdens de uitvaart naar een begraafplaats of crematorium (max. 25 km);
D. Standaard verenigingsgrafkist inclusief bezorgkosten;
E. Extra binnenlands vervoer van de plaats van overlijden naar de plaats van inwoning, indien overleden ten gevolge van een ongeval, opname ziekenhuis enz.;
F. Condoleance register.

Pakket B (begraven):

A. Als pakket A genoemd in artikel 1 inclusief een grafkelder.

Pakket B (cremeren):

A. Als pakket A genoemd in artikel 1 inclusief gebruik aula crematorium, verassing en standaard asafgifte. De maximale tijdsduur
gebruik aula 2 x 45 min. waarvan de kosten gemaximeerd zijn op € 1353,–;
B. De standaard verenigings-grafkist zoals genoemd in artikel 1 (pakket A) onder d wordt vervangen door een standaard crematiekist.

Artikel 2.

Regeling afkoopsommen:

  1. Niet-leden van de vereniging die 30 jaar of jonger zijn en die alsnog van de diensten van de vereniging gebruik wensen te maken zijn daarvoor geen afkoopsom verschuldigd.
  2. Niet-leden van de vereniging die 31 jaar of ouder zijn en die alsnog van de diensten van de vereniging gebruik wensen te maken zijn daarvoor wel een afkoopsom verschuldigd.
  3. De hoogte van de afkoopsommen wordt door het bestuur bepaald op basis van de niet ontvangen jaarcontributies vermeerderd met de samengestelde interest en met in achtneming van het hiervoor bepaalde onder de nummers 1 tot en met 2.

Artikel 3.

Vergoedingen voor het personeel worden door het bestuur vastgesteld.

Artikel 4.

In alle gevallen wordt de maximale duur van de uitvaartplechtigheid gesteld op 3 uur en komen extra kosten als gevolg van een uitvaart op zaterdag niet voor rekening van de vereniging.

Artikel 5.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voor voorziet beslist het bestuur.

Mw. E. Scheidema (voorzitter), Dhr. K.H. Ramm, (secretaris/penningmeester), Dhr. J. Schneiders, Dhr. R. van Dijk en Mw. R. Kazemier (leden).